+277
Toplam Üye
+77
Başvuru

TooT Portal Girişi

Şifremi unuttum?

ARAMIZA KATILKatılım şartlarını okudum ve kabul ediyorum

TooT Team Kullanıcı Sözleşmesi

 • MADDE-1) TARAFLAR
  İşbu kullanıcı sözleşmesi, TooT TEAM ile “Site”ye “Üye” olan kullanıcılar arasında dijital ortamda kayıt edilmiştir. “Site”de sunulan hizmetler TooT TEAM tarafından sağlanmaktadır ve “Site”nin yasal sahibi Oğuz Çelik olup, “Site” üzerinde her türlü kullanım yetkisine sahiptir.
 • MADDE-2) SÖZLEŞMEDE KULLANILACAK OLAN TANIMLAR
  Şirket: TooT TEAM adıyla çalışmalar yürüten girişim topluluğudur.
  Site:TooT TEAM bünyesi altında sunulan hizmetlerin, içeriklerin ve ürünlerin bulunduğu dijital ortam erişiminde olan web sitesidir. Bu sözleşmede kısaca “Site” olarak anılacaktır.
  Üye: TooT TEAM bünyesinde çalışma yürütecek veya ürün alımı için “Site”den faydalanmak isteyen, istenilen bilgileri eksiksiz dolduran ve TooT TEAM tarafından üyeliği onaylanmış olan her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaklardır. Her yaştan birey gerçek kimlik bilgileri ile “Site”deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. “Üye” olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgiler ile “Site”deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak “ÜYE” olmaları mümkündür ve kurumları adına işlem yapılabilir.
  Protokol: TooT TEAM Kurucu ve Kurucu Ortakları tarafından 01.01.2020 tarihinde hazırlanmış ve tamamlanmış olan, kuralları ve çizgileri belirleyen yazıdır.
  Ziyaretçi: TooT TEAM web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
  İçerik: “Site”de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
  Katman: TooT TEAM bünyesinde oluşturulmuş olan hiyerarşik sistem için belirlenen isim.
  Kullanıcı Sözleşmesi: “Site” vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle TooT TEAM arasında elektronik ortamda oluşturulan işbu sözleşmedir.
  Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, “Site”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.
 • MADDE-3) SÖZLEŞMENİN KONUSU
  İşbu sözleşme, “Kullanıcı Sözleşmesi”ni kabul eden tüzel kişilerin “Site” üzerinden hangi hizmetleri alacağının sunulduğu ve “Kişisel Bilgi” kapsamındaki yetkileri sözleşmeyi oluşturan tarafa atfetmeyi onayladığının göstergesidir.
 • MADDE-4) SÖZLEŞMENİN ONAYI
  • 4.1) “Kullanıcı Sözleşmesi”Nİ ONAYLAYAN “Üye”; İŞBU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI VE HAKLARI HAKKINDA GEREKEN BİLGİYE SAHİP OLDUĞUNU KABUL EDER.
  • 4.2) TARAFLAR İŞBU SÖZLEŞMEDE HERHANGİ BİR EKSİK OLMADIĞINI, KARŞILIKLI İSTEKLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİK VEYA YANLIŞLIK BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.
  • 4.3) “Üye” SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN TÜM İÇERİKLERİ KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞUNU VE HÜR İRADESİYLE İŞBU SÖZLEŞME MADDELERİNE İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.
  • 4.4) TARAFLAR, İŞBU SÖZLEŞMEDE MENFAATLER BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.
  • 4.5) İŞBU SÖZLEŞMEDE HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞARTLANDIRMA BULUNMAMAKTADIR. MADDELER DÜRÜSTLÜK VE İYİ NİYET KURALLARINI İŞGAL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN (“Üye”)NİN KORUNMASI MEVZUAATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
  • 4.6) İŞBU SÖZLEŞME TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK YAZILMIŞ OLUP, TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 21.MADDESİ KAPSAMINCA DÜZENLENMİŞTİR. İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.
  • 4.7) İŞBU SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI DURUMUNDA “Üye”, SİSTEMDE KAYITLI E-POSTA ADRESİNE ŞİRLET TARAFINDAN BİLGİLENDİRME, TANITIM E-POSTASI GÖNDERİLMESİNE VE “Kişisel Bilgiler”İNİN “şirket” TARAFINDAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA BELİRTİLEN BİLGİ İŞLEM AMAÇLARIYLA İŞLENMESİNE, KULLANILMASINA, SAKLANMASINA VE “şirketin” MEVCUR VE İLERİDEKİ İŞ BİRLİKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ,ORTAKLARI VE/VEYA BUNLARIN BELİRLEYECEKLERİ KİŞİLER VE KURULUŞLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASINA, KAYDEDİLMESİNE, DEPOLANMASINA, AÇIKLANMASINA, MUHAFAZA EDİLMESİNE VE BU AMAÇLARLA YURTDIŞI İLETİŞİMLERDE KULLANILMASINA ONAY VERİLİR.
 • MADDE-5) ÜYELİK VE ÜYELERİN YARARLANACAĞI HİZMETLER
  • 5.1) ”Üye”, işbu sözleşmede yer alan kuralları kabul etmesi ve “Site”de yer alan üyelik işlemlerini tamamlamasıyla üyelik kazanır.
  • 5.2) TooT TEAM’in “Site” üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; “Site”de bulunan her “Üye”, “Protokol”lerde belirtilen “Katman” kurallarına uyaraktan gerekli hizmetleri sağlayabilecektir.
  • 5.3) ”Üye”ler, üyelik işlemlerinde güncel ve doğru bilgileri vermekle yükümlüdürler. Bilgilerin kapsamı TooT TEAM tarafından belirlenir ve gerekmesi durumunda değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Bu bilgileri vermek istemeyen kişiler “Site”ye “Üye” olamazlar. “Üye”nin üyeliğinin devam etmesi için genişletilmiş ve değiştirilmiş bilgi listesindeki maddeleri eksiksiz doldurması ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.
  • 5.4) “Üye”nin bilgilerini ilgili makamlarla paylaşabilir.
  • 5.5) ”Şirket”, “Üye”lerin hizmet kapsamında verdiği “İçerik”leri, Kişisel Bilgiler”i veya anlaşma/anlaşamama durumlarını ve yaptıkları çalışmaları kullanabilir, denetleyebilir, inceleyebilir; bu bilgiler “Şirket”in iş birliği içerisinde olduğu gizlilik sözleşmesi imzalanmış ilgili şirketlere iletilebilir.
  • 5.6) “Üye”lerin “Site” üzerinden aldıkları hizmetlere ulaşma yolu olarak seçecekleri rumuzun (kullanıcı adı) yürürlükteki mevzuata aykırı olmaması ve herhangi bir aşağılayacı ifade, küfür, argo, kişilik haklarına aykırı ifade içermemesi gereklidir.
  • 5.7) https://www.toot-team.com web sitesindeki tüm reklamlar Google AdSense kurallarınca düzenlenecektir. “Şirket” web sitesi üzerindeki hiçbir reklamdan sorumlu tutulamayacaktır.
 • MADDE-6) TARAFLARIN HAK VE HÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • 6.1) “Üye”, “Site”ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda “Şirket”in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca “Üye”nin vermiş olduğu yanlış bilgiler doğrultusunda verilen hizmetin yanlışlığı konusundaki tüm sorumluluk “Üye”ye aittir.
  • 6.2) “Üye”, “Site”yi kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda oluşacak olan tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran “Üye”ye aittir.
  • 6.3) “Üye”, “Site”yi kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda oluşacak olan tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran “Üye”ye aittir.
  • 6.4) “Üye”, “Site”yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edecek şekilde ve yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarını kısıtlayacak şekilde kullanamaz.
  • 6.5) “Üye”, “Site”yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edecek şekilde ve yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarını kısıtlayacak şekilde kullanamaz.
  • 6.6) “Üye” başkalarının hizmetleri kullanmasını engelleyecek veya zorlayacak herhangi bir faaliyette bulunamayacağı gibi “Site”nin veya yazılım güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını duraklatacak faaliyetlerde de bulunamaz.
  • 6.7) “Şirket” gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın “Üye” bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve “Üye” bilgi ve verilerine zarar gelebilecek olaylardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
  • 6.8) “Site”nin “Üye” kullanımı doğrultusunda oluşan herhangi bir doğrudan veya dolaylı yoldan zarardan “Şirket” sorumlu değildir.
  • 6.9) “Üye”, işbu sözleşmenin ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ kapsamındaki bilgileri içerdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • 6.10) “Üye” kendisinin oluşturduğu kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya kullanımına izin veremez. “Üye”ler işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini “Şirket” onayı olmadan devredemez.
  • 6.11) “Üye” nin işbu sözleşme maddelerini ihlal etmesi halinde oluşan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen kendisine aittir. “Üye” ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar dava talep ve iddialardan “Şirketi” sorumlu tutamayacaktır. Söz konusu ihlaller nedeniyle “Şirket” “Üye”den tazminat talebinde bulunma hakkına sahiptir.
  • 6.12) “Şirket”in her zaman herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın işbu sözleşme dahilindeki “Üye”lerin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma hakkı mevcuttur.
  • 6.13) “Site” içerisindeki hiçbir içeriği üyeler şirketin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanamaz, değiştiremez, kopyalayamaz veya çoğaltamaz. “Site” içeriğinin şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde “üye” tarafından kullanılması erişilebilir olması “üye”ye herhangi bir hak sahipliği vermez.
  • 6.14) “Şirket”, “üye”nin kişisel bilgilerini ; yürürlükte olan kanun ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda işbu sözleşme dahilindeki kişisel verilerin korunmasına uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. “Şirket” soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla “üye”nin gizli bilgilerinde veya “site” kayıtlarında inceleme yapabilir.
  • 6.15) “Üye”nin virüs veya benzeri amaçlı yazılımlardan korunmak için kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda “üye” ,“site”ye üye olarak, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  • 6.16) “Şirket”; “site” tarafından sunulan hizmetlerin kapsamını “site” içeriğine tasarımını ve yazılımını istediği zaman değiştirme , “üye”lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ,durdurma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.
  • 6.17) “Şirket” işbu sözleşmenin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön bilgilendirmeye gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm yayında olduğu sürece “üye” için hüküm ifade edecektir.
  • 6.18) “Şirket” , yürürlükte bulunan veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ; hizmet tanıtımları, reklamlar anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında “üye”ye bilgi ve ilan gönderme yetkisine sahiptir. “Üye”nin “site”ye üye olurken veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu veya gelecekte vereceği kişisel bilgiler veya tüketici davranış bilgileri yukarıdaki amaçlarla toplanabilir “şirket” tarafından kullanılabilir ve arşivlenebilir. “Üye” aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde bile ilgili durumun izin verdiği sürece verilerin toplanmasına “şirket” tarafından işbu sözleşmedeki amaçlarla kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder. “Üye” yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması paylaşılması kullanılması arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığı iddiasıyla talepte bulunmayacağını ve “şirket”i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. “Üye” veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini “şirket”e yazılı olarak iletmek zorundandır.
  • 6.19) Hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan “üye” sorumludur. “Üye”, internet erişimi olan bir cihazdan siteye erişmesi veya hizmetleri kullanması durumunda oluşan ücret gerekliliğinden kendisinin sorumlu olduğunun bilincindedir. Hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemelerini sağlamak ve platformu güncel tutmak “üye”nin sorumluluğundadır. “Şirket” hiçbir şekilde sunduğu hizmetin veya “site”nin belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını garanti etmemektedir. “Üye” hizmetin veya “site”nin internet kullanımına bağlı olarak arızalara maruz kalabileceğini kabul eder. Teknik sorunlar sebebiyle “site” erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı “üye”nin yaşayacağı ve yaşayabileceği sorunlardan “şirket” sorumlu değildir.
  • 6.20) İşbu sözleşme kapsamında “şirket” için yazılan sorumsuzluk kayıtları sadece “şirket” kurucusunu ve kurucu ortaklarını kapsar. “Şirket” bünyesinde bulunan her bir çalışan olası durumlarda uygulanacak yaptırımlara tabii tutulacaktır.
  • 6.21) “Üye” ; çalışma yürüttüğü projeler kapsamında oluşturulan gizli bilgileri herhangi bir üçüncü şahısla paylaşamaz, bilgileri kopyalayamaz, çoğaltamaz ve kendi menfaatleri doğrultusunda kullanamaz.
 • MADDE-7) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN YAPTIRIMLARI
  • 7.1) İşbu sözleşmede bahsi geçen “üye”lerin kişisel verilerinin korunumu 6698 sayılı ‘kişisel verilerin korunması’ kanunu kapsamında yapılmaktadır.
  • 7.2) Kişisel verilerin işlenmesi ;kaydedilmesi depolanması değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi ,açıklanması, devralınması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme denir.
  • 7.3) “Üye”nin yaptığı çalışmaları ; “şirket”, “üye”nin bünyeden ayrılması durumunda da kişi ayrı bir gerekçe göstermediği sürece kullanabilir.
  • 7.4) “Üye”lere ait kişisel veriler ,”şirket”in internet “site”sinde “üye”lere daha iyi hizmet sunabilmesi , hizmetlerini iyileştirebilmesi , ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi , üye hizmet teklif, her türlü bilgilendirme reklam ve tanıtım , modelleme, raporlama ,skorlama ve kullanıcının ilgi alanlarına yönelik “şirket” tarafından yapılacak geliştirme çalışmalarında belirtilen maddeler “üye”lerin işbu sözleşmeyi onaylaması dahilinde ikinci bir izin alınmaksızın kullanılabilecektir.
 • MADDE-8) SÖZLEŞMENİN FESHİ
  • 8.1) “Üye”nin fesih işlemi , “site” üzerinden gerçekleştirmesi suretiyle yapılır. “Üye” fesih işlemi için “şirket”e yazılı bildirirde bulunarak fesih gerekçesini belirtmek zorundadır.
  • 8.2) Belirlenen fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs) feshin bir etkisi olmaz.
 • MADDE-9) SON HÜKÜMLER
  • 9.1) Uygulanacak hukuk: İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabiidir ve buna göre yorumlanacaktır.
  • 9.2) Yetkili mahkeme: İşbu sözleşmeden doğan veya bağlantılı tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
  • 9.3) Münhasır delil niteliği : Taraflar işbu sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda “şirket”e ait belge ve elektronik kayıtların söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.
 • Şirket iletişim bilgileri :
   Şirket unvanı : TooT Team
   E-posta : info@toot-team.com

TooT Team - Hakkımızda

   TooT Team , Türkiye'de başlatılmış ilk ve tek online gençlik komitesidir. 31 Ağustos 2018 yılında Oğuz Çelik tarafından Ankiy Technology adı altında kurulmuştur. Ankiy Technology çeşitli dijital platformlarda içerik üretmeyi hedefleyen bir komite olmakla beraber, aynı zamanda İstanbul'da bulunan meet-up'lara katılıp güncel bilgiler elde ederek; komitesinde bulunan üyelerin değişim ve gelişimlerini sağlıyordu. Ankiy Technology, bazı sebeplerden dolayı aktivitelerini 28 Eylül 2018'de duraklatmıştır.

   8 Şubat 2019'da ismi "TooT Team" olarak değiştirilen Ankiy Technology , okul temsili amacıyla ‘PiWars'a katılmıştır ve 23 Mart Cumartesi sabahı PiWars yarışmasından Türkiye ikincisi olarak ayrılmıştır. Bu başarıdan sonraki süreçte yazılım ve nesnelerin interneti konusu üzerine araştırmalar yapan ekip, bir süre sonra bazı sebeplerden dolayı yine bir duraksama dönemine girmiştir.

   29 Temmuz 2019'da Oğuz Çelik ve ekibi; yeni vizyon ve misyonu ile geniş kitlelere hitap edecek şekilde planlanan TooT Team'i tekrar aktifleştirdi.

   Gençlerin hayalleri ve tutkuları doğrultusunda gelişimlerini sağlamak üzere yola çıkan TooT TEAM , bu süreçte vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde emin adımlarla ilerlemiştir. Bu amaç doğrultusunda hedef kitlenin fikirlerini ve yaratıcılığını bir arada kullanabileceği ekipler oluşturularak gelişimlerine katkı sağlanmıştır. Bünyesinde 11 farklı ekip bulunduran TooT TEAM , bu ekipleri gençlerin istek ve ihtiyaçlarına yönelik kurmuştur. Kurulan ekipler sayesinde ilgi alanlarını keşfeden gençler daha doğru kariyer seçimlerine teşvik edilmiştir. Alanına hakim ekip liderlerinin yönlendirmesiyle üyeler ilgili oldukları alanda kolayca gelişme imkanına sahip olmuştur. Gelişimi başlayan üyeler, liderler tarafından belirlenen protokoller doğrultusunda ekip çalışmasıyla projelerini hayata geçirmiştir. Yürüttükleri projelerde süreç boyunca çeşitli deneyimler kazanan gençler, çalışma hayatına daha kolay adapte olarak rakiplerine kıyasla iş hayatına daha erken atılabileceklerdir.

   Sağlam bir iş modeli ile emin adımlarla yola çıkmış olan TooT TEAM, yaşın gelişmek için bir pranga olmadığını bilerek her nesile hitap etmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ilerleyerek, dünyadaki herkesin gelişimine katkı sağlamada öncü şirketler arasında yer alacaktır.

   "Başarılı gelecekler, tutkularının ışığında yol katedenlerindir." - Oğuz Çelik